Setter inn krisetiltak i Melhus etter sykdomsutbrudd