1,5 kilometer med sperregjerder setter sitt preg på sentrum

foto