Driftssentralen blir mye dyrere - innbyggerne må betale

foto