Alt tyder på at årets sommer blir verre enn noen gang

foto