Torsdag kveld melder NRK trafikk om en hendelse langs E6 i sørgående retning Melhus fra Trondheim.

– Røyk fra bil opp Okstadbakken retning Melhus. Høyre side midt i bakken. Obs, skriver NRK trafikk på X klokka 19.37.