Statens vegvesen melder om isnedfall på fylkesveg 30, ved Dragåshaugen i Midtre Gauldal, i retning mot Røros. Dette er rett ved kommunegrensen, mellom Midtre Gauldal og Holtålen.

Starttid for hendelsen var torsdag 8. februar klokken 16.16, mens beregnet sluttid er fredag klokken 18.00.