– Enten må man øke eiendomsskatten eller så må man kutte i tjenestetilbudet

foto