50 årskonfirmanter i Horg kirke: 22 av 47 møttes igjen