Gjedda får leve: Mangler penger til rotenon i Storvatnet

foto