Nå starter kartleggingen av dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) for fullt.

I tillegg til dyr som testes i kartleggingsprogrammet i forbindelse med jakten, er det svært viktig for Mattilsynet at jegere og andre som ferdes i naturen, sier fra dersom de observerer syke eller døde hjortedyr. Det vil bidra til å få en oversikt over hvor utbredt sykdommen er i Norge.

Dette skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Les også: Strenge tiltak mot skrantesjuke hos elg og rein

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Det er lagt opp til et intensivt kartleggingsprogram, og totalt vil ca 15.000 hjortedyr testes i år, i regi av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er svært viktig at jegere og andre som ser syke eller døde hjortedyr melder fra til Mattilsynet. Symptomer på CWD er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker.

I tillegg til å ta prøver av syke hjortedyr, vil Mattilsynet ta prøver av elg, hjort og reinsdyr som felles under jakt i visse områder, og de skal også teste oppdrettshjort og tamrein.

CWD smitter ikke til andre dyrearter, så det vil derfor være bare hjortedyr som nå kartlegges.

Hastetiltak og mål med kartleggingen

Totalt er det nå registrert tre tilfeller av CWD i Norge, men det er svært usikkert hvor utbredt sykdommen er. Resultatet av kartleggingen vil være avgjørende for å bestemme hvilke tiltak som skal settes i verk.

Les også: Slaktet bukken i sløydsalen

Mattilsynet har allerede innført en rekke hastetiltak som skal hindre en videre spredning av sykdommen. Noen av tiltakene som er innført er forbud mot bruk av luktestoff, og begrensninger for fôring og bruk av saltslikkestein til hjortedyr.

Liten risiko, men ikke spis kjøttet

CWD er en dyresykdom som aldri har smittet til mennesker.

Likevel vil ikke Mattilsynet godkjenne at kjøttet fra dyr som har fått påvist smitte, skal spises.

Les også: Vil at flere skal gå på jakt

–CWD er en dyresykdom. Det er aldri noen mennesker som har blitt smittet, og vi forstår at det er lett å bli urolig når vi nå innfører et slikt tiltak. Men dette er et viktig føre-var prinsipp for oss, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet.