– Dere vil jo faktisk noe her i kommunen. Da frister det å bygge boliger sørom Håggåbrua og. Det er ikke den tonen i Melhus kommune, der møter man mer motstand fra kommunens side.

Populært møte

Dette sa Jostein Flå, som driver Gauldal Bygg AS, under frokostmøtet på Støren tirsdag morgen.

Møtet, som ble arrangert av Midtre Gauldal-avdelinga i Næringsforeninga i Trondheimsregionen (Nit) og kommunen, samlet så mange som 50 personer i kommunestyresalen tirsdag. Tema var utvikling av bolig- og næringsarealer på Støren.

Jostein Flås skryt kom etter ordfører Sivert Moen hadde snakket om utvikling av arealer til både bolig og næring. Moen gikk langt i å si at kommunen bør utvikle boligområder selv, og forskuttere kostnadene med vei, vann, kloakk, og at de dermed bør i større grad legge bort rekkefølgebestemmelsene.

Mindre detaljer og krav

Gauldal bygg har hatt suksess med sin satsing på leiligheter, eneboliger og flermannsboliger blant annet i Melhus, på Hovin og på Korsvegen. Jostein Flå benyttet også anledningen til å komme med noen tips til hvordan kommunen best mulig bør legge til rette for at entreprenører og eiendomsselskaper tør å satse på Støren.

– Prosjektet kan ikke være for stort. Korsen, for eksempel, det er altfor stort, når det skal bygges i fem etasjer. Det krever noe helt annet. I tillegg kan ikke reguleringsplanen være for detaljert. Den bør være romslig, sa han.

Med det mener han at kommunen bør være åpen for å gi de som skal kjøpe boligen litt valgfrihet. Noen vil ha tradisjonelle hus, andre vil ha moderne.

Må tåle blanding

– På Løvset på Melhus er det en salig blanding av tradisjonelle og moderne hus. Dere må tåle å se en salig blanding av tradisjonshus og funkishus her og. Det må være valgmuligheter for kjøperne. De ønsker funkishus her også, sa Flå.

Han understreket også at beliggenhet er viktig for kjøperne.

– På Melhus er det for eksempel nesten håpløst å selge prosjekter på Søberg, men på Løvset går de unna, sa han.

Flå fikk god respons på sitt innlegg under møtet. Både ordføreren og rådmannen takket for innspillene. Rådmann Knut Dukane sa for eksempel at han kunne tenkt seg å få til et samspill med aktører som utbyggerne, i en tidlig fase av reguleringen av boligområder.