– Vi gleder oss skikkelig. Oppdraget er halve omsetninga vår fram til 2019, sier daglig leder Jon Mikal Solberg fra Lundamo.

Firmaet hans er underleverandør til Peab Anlegg, som vant kontrakten på bygging av ny E6 mellom Trondheim og Melhus til 1,16 milliarder kroner. Anleggsarbeidene skal starte ved påsketider, og ny E6 skal være ferdig i 2019. Nyveien får fire felt, og vil gi bedre framkommelighet for de rundt 30.000 som daglig passerer. En av dem er Solberg som reiser daglig fra Lundamo til Heimdal der bedriften Solberg Maskin har kontor.

Oppdraget for Solberg Maskins del betyr at firmaet har behov for å oppbemanne.

Solberg Maskin har 40 ansatte, og trenger 10 nye siden ordreboka ellers er full. 20-30 ansatte vil være sysselsatt på veiprosjektet, opplyser Solberg. Firmaet tar på seg oppdrag innen infrastruktur og tomteopparbeidelse, og har blant annet utført oppdrag på Torgårdsletta og er nå i gang med leilighetsprosjektet Buvik brygge.

– Peab Anlegg har vi samarbeidet med i mange år, og vi har vært med som underleverandør både på Fosen og i Narvik. Oppdraget er flott og langsiktig, og det er sjeldent i den bransjen vi er i. Peab Anlegg er en seriøs aktør, og vi var med fra første stund da anbudet skulle utarbeides, forteller Solberg.