- Vi ser at kravet til perfeksjon er veldig høyt i Norge