Dommer Frode Hanssen leste opp dommen på 13 års fengsel i rettssalen i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim tinghus i dag fredag. Dommen er i tråd med aktor Unni Sandøys påstand.

Drap og trusler

Retten mener det er bevist utover rimelig tvil at ektemannen framsatte trusler overfor kona. Han er derfor dømt for forsettlig drap og trusler. Retten mener ektemannen drepte kona på en voldsom måte, og at sønnen må ha hørt det som skjedde. Videre mener retten at sønnen ble båret forbi hans døde mor da tiltalte gikk fra leiligheten etter drapet.

Dessuten mener retten at tiltalte skiftet klær og var innom vennen der han bad vennen ringe mobilen hans fordi han trodde at han hadde glemt den ett eller annet sted.

Hvorvidt tiltalte hadde med seg kniven eller om han fant den i Nilofers leilighet, sier retten at det ikke er avklart. Kjøkkenkniven som Nilofer ble drept med med i alle fall tre knivstikk i halsen ifølge dommen, ble funnet av en nabo i en søppelcontainer utenfor der tiltalte bodde hos vennen.

Les også: sa ingenting til vennen

Erstatning

I tillegg må tiltalte betale 650.000 kroner i erstatning i oppreisning til sønnen på to år og foreldrene til Nilofer Naseri. Dessuten må han betale erstatning for foreldrenes utgifter til minnestund for Nilofer og for utgifter til utstyr til sønnen. Ektemannen må også betale erstatning for tapt arbeidsfortjeneste faren til Nilofer hadde i fjor. Faren til Nilofer er drosjeeier. Derimot slipper 28-åringen å betale saksomkostninger.

Viste fingeren

28-åringen tok betenkningstid om han vil godta dommen,og dette er i tråd med forsvarens ønske.

Da han ble ført ut av salen, ropte et familiemedlem av Nilofer noen ord på dari, (afghansk språk) og den dømte 28-åringen snudde seg mot salen, viste fingeren og sa noen ord om at han gjorde dette mot alle sammen ifølge en tolk Trønderbladet har snakket med. Tolken sier at ordene som falt, er etter afghansk tradisjon og at ordene er så stygge at de ikke kan gjengis på norsk. En av tilhørerne brast i gråt, og ble trøstet av en bror av den drepte.

Foreldrene og familiemedlemmer av Nilofer Naseri (27) som ble drept 28. september i fjor, var til stede i salen. Tiltalte var også i salen, og det var også aktor Unni Sandøy, forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen og to tolker.

- Jeg er fornøyd med at vi fikk medhold i at 13 år var riktig straffenivå, sier aktor Sandøy.

Forsvarer Bergøy Pedersen viser til at tiltalte tok betenkningstid da han fikk opplest dommen, når han skal kommentere dommen.

Høynet sikkerhet

Væpnet politi var til stede i rettssal 206 i Trondheim tinghus slik det var under rettssaken i forrige uke, og det var sjekk av besøkende utenfor salen. Sikkerheten ble skjerpet etter at tiltalte ble angrepet av et familiemedlem av Nilofer Naseri på rettssaken første dag. Tiltalte hadde akkurat gått ut i en liten gang rett utenfor salen da hovedpausen startet, og han fikk et slag i halsregionen av mannen som stod og ventet på tiltalte.

Les også: tiltalte ble angrepet

Har erkjent drapet

Da saken startet i Sør-Trøndelag tingrett mandag i forrige uke, erkjente tiltalte straffeskyld for forsettlig drap,men ikke for drapstruslene han var tiltalt for.

Minstrestraffa var åtte år,mens maksimalstraffa for forsettlig drap er 15 år. Aktor Unni Sandøy hadde lagt ned påstand om 13 års fengsel, mens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen mente en straff nærmere 10 enn 11 års fengsel var passe.

Ifølge aktor Unni Sandøy var ektemannen og Nilofer søskenbarn. De to giftet seg i 2009, og ektemannen kom til Melhus som følge av familiegjenforening i 2011. Han har midlertidig oppholdstillatelse, og i dommen kommer det fram at kona kontaktet UDI for å få ham utvist på grunn av at hun følte seg truet. Nilofer ønsket skilsmisse, og hadde støtte fra familien på det.

Les også: aktor ville ha 13 års fengsel

God oversikt

Under rettssaken kom det fram at politiet hadde svært god oversikt over hvor ektemannen hadde beveget seg den dagen fra han tidlig om morgenen dro til Matmegleren sammen med en venn han delte leilighet med på Kuhaugen og fram til han ble pågrepet av politiet på stikkveien mellom Melhustorget og Melhuset klokka 21.19 samme kveld. Sønnen på 2 år satt i bilen.

Les også: slik kartla politiet tiltaltes bevegelser

Toåringen ble hentet av Barnevernsvakta og noen timer senere overlatt til en bror av Nilofer Naseri. Gutten bor hos onkelen og hans familie.

Spesialenheten for politisaker region vest etterforsker fortsatt hva som skjedde etter at Nilofer Naseri anmeldte ektemannen i juni og samme dag som hun ble drept. 27-åringen var i kontakt med både egen advokat, politiet og Konfliktrådet fordi hun følte seg drapstruet av ektemannen. Hun fryktet at ektemannen ville ta med seg sønnen på to år til Afganistan.

Les også: - ekstra trygt å bo i Melhus

Bistandsadvokat Sigrun Dybvad og bak Nilofers foreldre Shaima og Essa Naseri.
Sikkerheten var høynet med væpnet politi i rettssalen.