Asfaltsesongen er i gang, og blant stedene det asfalteres er i Melhus sentrum og på Korsvegen.

Begge steder har det vært huller og store sprekker i asfalten.

Vinterskader

Det vekslende vinterværet har ifølge byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen gitt store skader på veiene. Frysing og tining flere ganger i løpet av vinteren har tæret på veiene, forklarer Krogstad.

Salting

Tidligere i sommer sa Karin Bjørkhaug (KrF), som leder fylkeskommunens samferdselskomite, at politikerne ønsker å få undersøkt om salting kan ha gitt skader på fylkesveiene.

- Salt er ikke hovedårsaken til skadene på asfalten, men salting fører til at veiene blir fuktige slik at prosessen med slitasjen på asfaltdekket påskyndes, sier seksjonsleder Thor Asbjørn Lunaas i seksjonen asfalt og veioppmerking i region midt i Statens vegvesen.

Lunaas forteller at det er flere årsaker til at spesielt fylkesveiene har fått store skader. Den ene årsaken er vintervær med frysing og tining, og den andre er forhold under asfalten.

- Fylkesveiene kan være gamle veier som ikke er bygd for den belastninga som de får. Her kan det være kjerreveier og stier som er blitt flikket på. Lastebiler blir tyngre og får andre dekk, og det er blitt mer trafikk. Veier som bygges i dag, har en helt annen standard. Dessuten har vi etterslep på veivedlikeholdet, og det har vi meldt fra om til politikerne, sier Lunaas.

Kartlegging

Statens vegvesen har kartlegging av fylkesveier og riksveier, og Lunaas forteller at det kjøres bil med skanner for å kartlegge.

- Standarden er blitt dårligere, og spesielt på fylkesveiene, opplyser Lunaas.

Fylkestinget har ikke bevilget penger til ferdigasfaltering av Bennavegen i Melhus.

Fylkesveien på Hølonda er en av veiene som har fått store sprekker.