– Jeg har en familie i byen Bo, og epidemien har spredd seg dit. Jeg snakker med dem hver dag, gjerne flere ganger om dagen. De er veldig bekymret nå siden epidemien sprer seg så raskt. De forteller at folk er forvirret og veldig redde, sier hun.

Fadderbarn i fareI tillegg til å ha familie i landet, har hun også fadderbarn som nå trues av smittefaren. Moiba er organisasjonsleder i «Verdige Smil», som er en frivillighetsorganisasjon som jobber for at barns grunnleggende rettigheter til å leve og utvikle seg blir oppfylt. Organisasjonen jobber i nettopp Sierra Leone, og Moiba er bekymret for at fadderbarna skal bli rammet av sykdommen.

– Vi har omsorg for rundt 50 fadderbarn. Jeg har hyppig kontakt med dem, og de forteller meg at de er svært bekymret for utviklingen. Mange av barna har heller ikke familie, så organisasjonen er det eneste de har å støtte seg på, forteller hun.

Utbrudd i sommerDet var 25. mai i år at myndighetene i Sierra Leone bekreftet et ebola-utbrudd i den østlige provinsen Kailahun i Sierra Leone. Moiba forteller at epidemien ankom landet fra Guinea og Liberia. Et av de største utbruddene i Sierra Leone skal være i den sørøstlige byen Kenema, ikke så langt fra tilholdsstedet til barna i hennes organisasjon.Teater og rollespillNå ønsker Verdige Smil å gjennomføre informasjonskampanjer i landet.

– Det er mange feilaktige teorier som spres rundt omkring til folk, og vi ønsker å bidra til at de får sikker og korrekt informasjon om spredningsfaren. Vi har foreløpig fem stykker som jobber hos oss på frivillig basis i Sierra Leone, men til informasjonsarbeidet vil det bli 15 andre personer involvert dersom vi får inn nok midler, sier hun.

Hun forteller at de frivillige arbeiderne ønsker å være kreative når det gjelder hvordan budskapet om smittefaren skal formidles.

– De kommer til å gå rundt fra nabolag til nabolag og informere om epidemien. Store deler av befolkningen kan ikke lese eller skrive, så vi må finne andre måter å informere på. De kommer for eksempel til å lage rollespill og teater. Så vil vi også forsøke å sette ut vannbeholdere med kran som en vaskestasjon, for å skape bedre hygiene. I tillegg vil ulike hygiene-artikler deles ut til de som ikke har råd til dette, sier hun.