Fikk i gang kafeen etter at alle ansatte var permitterte