Utgangspunktet for rotaryklubbens initiativ er ønsket om å synliggjøre kommunens historie, ikke minst fra sagatida og enda tidligere, ettersom den er ganske unik i landssammenheng. Det er også målet å utvikle konseptet sånn at det trekker aktivitet til kommunen og styrker denne sett fra et næringsmessig synspunkt.

Prosjektgruppa, som også har deltakelse fra Melhus kommune, mener prosjektet har forutsetninger for å lykkes med bakgrunn i fire viktige faktorer: Sentral beliggenhet, høg kvalitet på innhold, markedsføring av kommunen og engasjement fra forsknings- og undervisningsmiljøer.

Prosjektet kan skape ringvirkninger både som et næringsprodukt og et rekreasjonsprodukt. En kulturhistorisk park kan bestå av gjenskapte bygninger basert på funn etter de arkeologiske utgravningene som er utført i Melhus og som fortsatt er i gang i forbindelse med E6-utbyggingen. I tillegg kan det bidra til å gjenoppdage og gjenskape gamle håndverkstradisjoner og levesett. Arbeidet må hele tiden bygge på et solid faglig og vitenskapelig grunnlag, understrekes det.

Sagakommunen

Rent praktisk tenker man seg at prosjektet realiseres ved å etablere et nettverk av offentlige og private aktører som arbeider sammen med kunnskapsrøkt og næringsinteresser. Settes ”sagakommunen” i sentrum for det videre arbeidet, vil dette tjene kommunens innbyggere gjennom spennende og aktiv virksomhet. Derunder bygging av langhus fra folkevandringstid og generell visualisering av fortiden i form av utstillinger, bilder og så videre. Ikke minst ser gruppa for seg utstillinger av historiske funn gjort i Melhus. Men også sjølve byggeprosessen i forbindelse med oppføring av gamle hustyper og båter, er i seg sjøl en attraksjon.

Les mer i torsdagsavisa.

HISTORISK PROSJEKT: På dette bildet som viser Melhus sentrum etter at ny E6 er ferdig, markerer pilen den delen av gamle Travøra som Melhus Rotaryklubb mener egner seg best til kulturhistorisk senter.