- Dette er ikke jakt, det er et skadefellingsoppdrag, sier Frode Aalbu fra Oppdal, naturoppsyn med regionalt rovviltansvar i Sør-Trøndelag. Han var med på fellingsoperasjonen som ble ledet av Even Bjørnes fra Statens naturoppsyn i Steinkjer.

Helikopter

Aalbu forteller at det ble gjort sporingsforsøk tirsdag, uten at man kom nær bjørnen. Onsdag startet sporinga på nytt fra klokka ni, og i 15-tida fant de ferske spor. Klokka 16 var bjørnen skutt med tre skudd. Aalbu vil ikke oppgi navn på skytter, av personvernhensyn. - Mange har sterke motforestillinger mot denne type operasjoner, sier Aalbu. Det ble brukt helikopter for å jage bjørnen ut i åpent lende, slik at den kunne felles av skytterne som var postert.

Drøyt ti jegere deltok i oppdraget. Det er første gang Aalbu har vært med på å skyte bjørn, og han ser på det som en jobb, et skadefellingsoppdrag.

Bratt terreng

Bjørnen ble sporet opp i bratt og vanskelig terreng etter flere timers leting med hunder. Det var lite snødekke, og delvis gjenvokst. Det ble vurdert slik at det ikke var forsvarlig å slippe hundene etter bjørnen, da det var fare for at de kunne bli angrepet. Hundene gikk gjennom snøen nesten like mye som bjørnen. Det ble derfor rekvirert helikopter.

Bjørnen ble observert mandag, og tirsdag ga Direktoratet for naturforvaltning fellingstillatelse. Statens naturoppsyn ledet jakta, som foregikk i samarbeid med et lokalt fellingslag. Bjørnen ble skutt onsdag ettermiddag og veide 111 kilo. Den er brakt til Hognamat på Berkåk som har kjøpt slaktet. Det tas også vitenskapelige prøver av bjørnen, som ble skutt ved Almåsgrenda.

Alderen vil bli fastslått ut fra prøvene, og Aalbu utelukker ikke at den har en historie. 111 kilo vårvekt er ikke lite.

Området er et prioritert beiteområde, men bjørn har likevel tatt mye sau de siste åra, melder Direktoratet for naturforvaltning.

Fellingstillatelsen ble gitt i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner samt deler av Tydal og Selbu, og er en oppfølging av rovviltforliket som ble inngått i Stortinget i fjor sommer. Forliket går ut på at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling.

I mars ble det skutt en bjørn i Telemark. Det ble ikke brukt helikopter. Den bjørnen har vanket både i Melhus og Midtre Gauldal, hvor den hadde hi vinteren 2009-2010.

Foto: Even Bjørnes/SNO