Aune Utvikling jobber med biogassanlegg i Midtre Gauldal

foto