De høyeste nivåene er langs det mest trafikkerte veinettet, men det er generelt mye støv og nedsatt luftkvalitet.

Ekstra renhold

– Det gjennomføres tiltak i form av intensivt renhold og støvdemping for å bedre situasjonen. Dette arbeidet foregår parallelt med den generelle vårrengjøringen i alle byens gater, skriver Trondheim kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune følger situasjonen nøye og vurderer behov for ytterligere tiltak.

Ber folk droppe bilkjøring

For luftkvaliteten er det en fordel med minst mulig bilkjøring akkurat nå. Dersom du kan gå, sykle eller ta buss, bidrar du til renere luft. Hvis du går eller sykler kan du gjerne velge en rute som ikke går langs en hovedvei.

– Vi minner om at piggdekksesongen er over. De som fortsatt kjører med piggdekk bør vurdere å legge om til sommerdekk dersom det er forsvarlig.

Luftforurensningen kan gi negative helseeffekter hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, hos de med hjertekarsykdommer, eller hos barn, gravide og eldre.

– Vi oppfordrer folk som kan få plager på grunn av svevestøvet til å begrense opphold i trafikkerte områder der det er mye svevestøv.