Omfavner planene om skøytehall og fornyelse av skolen