Foreslår å øke kommunale avgifter. Det betyr flere tusen i økte kostnader for en familie

foto