Det skal utføres vegarbeid på E6 gjennom Soknedalstunnelen. Statens vegvesen melder at omkjøring er skiltet, samt at utrykningskjøretøy vil kunne passere.

Starttid er mandag 7. august klokken 22.00, mens beregnet sluttid er onsdag 9. august klokken 06.00.