Fylkesmannen har i et brev til Melhus kommune varslet at det er mulig at Fylkesmannen avslår å godkjenne kommunens godkjenning av en landbruksvei i Flåmarka.

Brevet er også sendt til Flå sameie ettersom det er rettighetshavnerne som har søkt om å få bygge landbruksvei inn til noen setervoller. Landbruksveien skal gå fra Rangåa og fram til setervollene Langlandsvollen og Fremvollen/Innvollen.

Fylkesmannen har tidligere kommentert at den nye landbruksveien ligner påfallende på den forrige som det offentlige mente var ulovlig bygd. At den nye veien kan omtales som en landbruksvei, dras i tvil av Fylkesmannen.

Flå sameie er varslet om at de ikke kan sette i gang med bygging av veien før Fylkesmannen har vurdert om kommunens vedtak kan godkjennes.

- Ved avgjørelsen har vi lagt vekt på at dersom arbeidet med etablering av vei starter opp, vil det være vanskelig å reversere dette arbeidet for det tilfellet at kommunens vedtak skulle bli omgjort, skriver assisterende landbruksdirektør Jan Yngvar Kiel og seniorrådgiver/jurist Trine Gevingås i brevet.