– Du verden hvor mye dette kan gi til deg som frivillig, og hvor mye det kan bety for at den demente kan føle seg trygg, sier Tor Arne Granmo fra Gauldal demensforening.

Får kurs

Frivilligsentralen i Melhus ønsker å sette i gang tilbudet aktivitetsvenn i samarbeid med demensteamet i Melhus og Gauldal demensforening, og håper at mange vil melde seg som frivillige.

Daglig leder Jorunn Merete Johansen forteller at folk som lurer på om de skal melde seg som frivillige, kan få informasjon når det blir stand på Melhustorget om ettermiddagen 18. januar og 25. januar på Korsvegen.

– Det blir trolig stands også andre steder i kommunen. Når vi ser antall frivillige, setter vi i gang kurs. En trenger ikke å bestemme seg for om en vil bli aktivitetsvenn før etter at en har deltatt på kurset, sier Johansen.

Demensvennlig kommune

Aktivitetsvenn er et tiltak i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen som fikk inn over 200 millioner kroner under TV-aksjonen i 2013. Tilbudet vil være noe som kommer i tillegg til eventuell støttekontakt, og Granmo mener det vil være midt i blinken for Melhus som ønsker å profilere seg som en demensvennlig kommune.

– Det er vanskelig å si hvor stort behovet er for et tilbud til demente. Rundt om i Norge er det 100.000 demente. For demente er det viktig med en til en-kontakt. Aktivitet er viktig for å opprettholde kognitive funksjoner så lenge som mulig, forklarer Ruth Perly Stølan fra demensteamet i Melhus kommune.

Nettopp det å ha én å forholde seg til, tror Granmo kan være lurt. Granmos kone fikk demens tidlig, og siden har Granmo engasjert seg for å gjøre demens mindre tabubelagt. Tipset fra Granmo er at en ikke nødvendigvis må introdusere den demente for noe nytt, men at for eksempel musikk kan være noe som betyr mye.

Turer og konsert

Tanken med tilbudet aktivitetsvenn er at demente kan få delta i flere aktiviteter som å gå på tur, kinobesøk, dra på fisketur, sykle eller gå på en konsert.

– Tilbudet er tenkt både til dem som bor hjemme og til dem som bor på institusjon. Erfaringsvis er det vanskelig å få tak i frivillige, og det sitter litt langt inne for folk å melde seg til denne type ting. Men det handler om å ta med seg noen på aktiviteter som en ellers ville ha dratt på. Liker du gå på utstilling eller på kafé, er det helt sikkert noen med demens som vil være med, sier Johansen.

Johansen opplyser at eventuelle frivillige kan melde seg enten under stands eller direkte til Frivilligsentralen. Frivillige får en kontaktperson enten hos Frivilligsentralen eller på institusjon om den demente bor der.

– Å være medmenneske bor i oss alle, mener Johansen.