Vil finne ut om bygdeungdommen er tilfreds med livet

foto