Litt dårlig sesong i Gaula, men er på storlakstoppen