Vegen mellom Kjelden og Svardal er stengt på nytt, etter at det gikk et ras natt til i dag. Vegen har tidligere vært stengt i flere uker i vår på grunn av ras og rasfare. Store nedbørsmengder førte igjen til at jord- og steinmasser skled ut.

Midtre Gauldal kommune opplyser at vegen er stengt på ubestemt tid.