Suksess i Midtre Gauldal, men lite brukt i Melhus

foto