– Det er nok store mørketall for folk som kjører ruspåvirket