Mange viltpåkjørsler i Gauldalen

Kartet er fra Hjorteviltregisteret fra perioden 1.1.2020 til 24.11.2021. Merkene på kartet viser hvor bilister har meldt inn om viltpåkjørsel. Foto: Hjorteviltregisteret