Har sendt ut farevarsel om orkan: – Kan bli skade på bygninger og infrastruktur