Mannen hadde en plan om å «høgge» bilen, men politiet ville det annerledes