Etterforsker snøscooterkjøring: - Skal foreta avhør