3. juni gikk det forrige raset, som stengte vegen mellom Kjelden og Svardal på nytt. I går ble vegen åpnet igjen, og det er mulig å komme seg til Budalen ved å kjøre opp fra Kjelden bru på Røros-vegen.

Vegen går langs bratte skråninger, og ved teleløsning, snøsmelting eller nedbør er dette en utsatt vegstrekning for utglidning av jord og steinmasser. Heldigvis er det mange veger til Budalen, og grusvegen langs Bua er ikke førstevalget for mange.

Les Trønderbladet tidligere denne uka: Vegen stengt igjen

Les fra snøsmeltinga i fjor: Flom og ras stenger Budalsvegen

Landskapet i Budalen er utfordrende for trygg og sikker veg.