AtB har tildelt Trøndertaxiskyssen for elever som får skoleskyss med drosje.

Tildelinga gjelder fra 1. august, og er for to år med ett år til som opsjonsår. Ifølge AtB er verdien på oppdraget 120 millioner kroner, og gjelder for kommunene Melhus, Trondheim, Malvik og Klæbu.

Innen tilbudsfristen fikk AtB inn tilbud fra Trøndertaxi, Viken taxi og Reistad Buss. De to sistnevnte la inn tilbud kun for Malvik.

Avviste tilbud

AtB avviste alle tilbudene etter første evalueringsrunde, og i et brev til Melhus kommune forklarer AtB at dette skyldtes at det manglet dokumentasjon og oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. En tilbyder ble godkjent etter klage på avvisninga av tilbudet. Trøndertaxi la fram omfattende dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene var oppfylt for lovpålagte krav, krav til finansiell og økonomisk stilling samt tekniske og faglige kvalifikasjoner.

- Da vi satt igjen med ett tilbud i alle kjøreområdene, ga det naturlig nok en begrenset konkurranse, skriver AtB i brevet.

Trøndertaxi ble godkjent som tilbyder. AtB la i vektinga av tilbudene inn kriterier som pris (50 prosent), miljø (20 prosent) og kvaliteten på gjennomføring av oppdraget (30 prosent).

Få selskap

- Våre erfaringer er at det er få tilbydere av drosjetjenester i fylket. Grunnet konkurs i et større selskap, er konkurransen ytterligere redusert, og det kan bety mye for framtidig prisutvikling og kvaliteten på drosjetjenester. Det kan derfor være aktuelt å se på om anbud på denne type kjøring kan innrettes på en annen måte i framtida. AtB vil gjennom evaluering av konkurransen vurdere om senere anbud kan gjennomføres på en annen måte, skriver AtB i brevet.