140 laks tatt i åpningshelga i Gaula - befester posisjonen som storlakselva