– Jeg har ingenting imot å vie likekjønnede, svarer Hodne på spørsmålet om han kommer til å si ja til å vie par av samme kjønn i kirka.

Les også: Tre bursdager og et bryllup på samme dag

De fire andre prestene i de to kommunene sier nei. Det er prost Øystein Flø, sogneprest Kjell Arne Morland, sogneprest Oddbjørn Stjern og prostiprest Hans-Ole Sveia.

Les også: Hvor ligger Norges lengste jernbanebru?

– Ønsker ikke å vie

Det var i april i år, at et flertall i Kirkemøtet vedtok at kirka skal få en liturgi for vigsel av homofile og lesbiske. Den nye liturgien kan vedtas å Kirkemøtet i januar neste år.

– Jeg kommer ikke til å bruke det nye ritualet, nei. Jeg ønsker ikke å vie likekjønnede par i kirka, svarer prost Øystein Flø.

Begrunnelsen hans er at han mener ekteskapet er innstiftet fra skapelsen av, for mann og kvinne.

– Har det vært et vanskelig standpunkt å ta?

– Jeg har ikke vanskeligheter med å forholde meg til at det er folk som ønsker å leve i lag, som tilhører samme kjønn. Men jeg mener ikke det bør være et ekteskap. Et partnerskap eller samboerskap må man respektere.

Som prost i Gauldal prosti, understreker han at han respekterer at andre prester har andre holdninger enn ham, og at han vil være behjelpelig med å finne en prest som vil vie et likekjønnet par som måtte ønske å gifte seg kirkelig.

– Opplagt for meg

Kjell Arne Morland er i likhet med sin kollega John Olav Hodne, sogneprest i Melhus.

– Nei, jeg kommer ikke til å vie likekjønnede. Det handler ikke først og fremst om at de er likekjønnede, men det handler om hva synet på et ekteskap er. Likekjønnede må gjerne leve i samliv for min del, jeg ville kalle det noe annet enn ekteskap.

– Har det vært et vanskelig standpunkt å ta?

– Nei, det er opplagt for min del at jeg må ta det standpunktet.

– Hva synes du om at andre prester vil vie likekjønnede?

– Jeg synes det er trist. Det handler ikke først og fremst om homofile, og om ekteskapet. Det er trist at så mange gir opp den gamle definisjonen av ekteskapet, sier Morland.

Ingen i Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal finnes det ingen prest som vil vie homofile. Verken Oddbjørn Stjern eller prostiprest Hans-Ole Sveia vil vie homofile eller lesbiske i kirkerommet.

– Jeg er vigslet som prest til å følge Bibelens lære. Den er helt entydig på det punktet. Noen vil protestere på det, men jeg kan ikke se annet enn at det bibelske synet på ekteskapet er mellom mann og kvinne, sier Oddbjørn Stjern som ikke legger skjul på at det har vært krevende å ta dette standpunktet.

Hans kollega Sveia sier også nei. Men han ønsker ikke å si noe om sin begrunnelse for å ta standpunktet.

– Jeg vil anta at begrunnelsen min ikke blir så fullstendig i en slik sak som du legger opp til. Jeg vil ikke kaste meg inn i en diskusjon i denne saken.

– Så du vil ikke si hvorfor?

– Det er fordi det krever mye plass å forklare, som jeg ikke tror du har i denne saken. Det blir overfladisk.

– Har det vært et vanskelig standpunkt å ta?

– For å si det sånn: Dette er en vanskelig sak, som har ridd kirka som en mare i en årrekke. Det har vært en veldig, hva skal jeg si, sår sak. Det har ikke vært en enkel sak for kirka.

– Men for deg som prest?

– Det vil være en smerte forbundet med det. Mennesker vil jo synes det er sårt. Det er jo sånn.

Flere lesbiske enn homofile ekteskap

Etter at partnerskap som samlivsform ble en del av Statistisk sentralbyrås statistikk i 1993 er det siden den gang registrert til sammen 4 600 inngåtte partnerskap eller ekteskap.

De første årene var det en klar overvekt av mannlige partnere. Men de siste årene har antallet kvinnelige partnere økt og utgjør nær to tredjedeler av inngåtte ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Totalt sett har antall ekteskapsinngåelser gradvis gått noe ned ifølge SSB.

Andelen borgerlige vielser økte kraftig på 1970-tallet og nådde et toppunkt på begynnelsen av 1980-tallet, da 38 prosent var borgerlige. Senere sank andelen noe, for så å stige igjen, og andelen borgerlige vielser utgjør nå en tredjedel av alle vielser.

SIER JA: – Jeg har ingenting imot å vie likekjønnede, svarer sogneprest John Olav Hodne på spørsmålet om han kommer til å si ja til å vie par av samme kjønn i kirka. Foto: Gunn Heidi Nakrem