Stoppet for vinglete kjøring - skriver bekymringsmelding