Saken om omplassert lærer i Midtre Gauldal endte i rettsforlik