Erik (44): - Det har vært vanskelig å være i en offentlig gapestokk så lenge