Doble jernbanespor i Melhus sentrum kan få store konsekvenser for private eiendommer

foto