Dette er 24. gang kulturprisen blir delt ut, siden den ble innstiftet i 1977.

Mange kandidater

- Kulturprisen skal være en inspirasjon for kulturarbeidere i Melhus, og en honnør for oppofrende arbeid. Den er blitt delt ut i ulike divisjoner, og når den deles ut til noen, deles den samtidig ikke ut til noen andre. For det er alltid mange kandidater å velge mellom. Kristine Kaasa Moe har vært med i betraktningen også tidligere, sa ordfører Erling Bøhle.

- Men nå får du den, fortsatte han henvendt mot Kaasa Moe, før han gjorde et unntak og røpet at det var Melhus bygdekvinnelag som hadde foreslått Kaasa Moe, fordi han ønsket å lese opp begrunnelsen.

Talen som fulgte ble halvt en takketale, halvt et foredrag om kulturminnevern som Kaasa Moe hadde bedt om å få holde under tittelen: Kulturminnevern, en kristen, humanistisk gjerning.

Gir mening

- Å ta vare på prestegårdslåna gir livet mening, sa Kaasa Moe og pekte på at det foregår så mye meningsløst i den vestlige verden.

- Bruk og kast, som ødelegger naturen og mennesket. Utviklingen, fremskrittet er blitt den moderne Gud. Sterke krefter arbeider for å rive ned det som er gammelt, det våre forfedre har bygget opp. Kulturminnevern er å hedre din far og mor, det er å holde det fjerde bud, var budskapet.

Kaasa Moe, som leder stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, snakket varmt om hva den kan bety for både unge og gamle. Og fortalte om demente - som etter hennes erfaring både husker, og har glede av å komme til et hus de har vokst opp med.

- Folk går gjerne inn i depresjon og demens, når den verden de kjenner blir ofret på fremskrittets alter, sa Kaasa Moe.

Formidlingsevne

Berit Wold Fjelle, leder av kommite for liv og lære, som har valgt ut prisvinneren, dro frem Kaasa Moes formidlingsevne da prisvinneren hadde talt. En formidlingsevne som kommer både skoleelever og eldre til gode når de besøker prestegårdslåna.

- Du trollbandt oss som satt her, sa Wold Fjelle.

Det er tradisjon for at prisvinneren selv velger ut det kunstneriske innslaget under kulturkvelden som er arena for prisutdelingen. Kaasa Moe hadde valgt pianist Haldis Flakne og sanger Cicilie Karlsen.

Magister i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo, Sjur Harby, var til stede for å hilse anledningen fra sitt ståsted.

Ordfører Erling Bøhle delte ut kulturprisen, som er en sjekk på 10.000 kroner, og diplomet som symboliserer prisen.