Ti gårdbrukere i Melhus kommune søkes til et prosjekt der eiendomsstruktur i landbruket blir hovedtema. Forsker Annie McKee fra «The James Hutton Institute» leder prosjektet, og oppholder seg i Trøndelag fram til 1. mai. Hun ønsker samtaler med fem bønder i Nedre Melhus og fem i litt høgereliggende strøk, for eksempel Hølonda. Hun presenterte prosjektet sitt på et landbruksmøte i Jårheim torsdag kveld.

I Skottland er det 456 bønder som eier halvparten av jorda i Skottland. Det betyr at store jordvidder er fordelt på svært få landeiere. Annie McKee har tidligere skrevet en doktorgrad om hvordan dette påvirker samfunnsstrukturen, landbruket og økonomien i næringa. Nå søker hun til Norge for å finne sammenligningsgrunnlag, og for å skaffe kunnskap om hvordan jordbruket fungerer her i landet.

- Jeg hørte et radioprogram på BBC hvor de sammenlignet norsk og skotsk landbruk, og fattet interesse for dette temaet. Jeg har inntrykk av at jorda i Norge er mer fordelt, uten store jordeiere, og det blir spennende å se nærmere på dette, sier hun til Trønderbladet.

Reidar Almås i Norsk senter for bygdeforskning oppfordrer bønder til å ta kontakt. Annie McKee vil dra ut på besøk sammen med ansatte ved senteret som om nødvendig vil fungere som tolk.

Annie McKee har utdannelse blant annet innen geografi og eiendomsstruktur, og er tilknyttet avdelinga «Social Economic and Geographical Sciences Group» ved «The James Hutton Institute».

Les mer: Melhusbonde får meitemarkpris.