I Frostating lagmannsrett har aktor Unni Sandøy lagt ned påstand om at den tiltalte ektemannen (28) til Nilofer Naseri (27) skal dømmes til fengsel i 13 år. Påstanden er den sammen som dommen i Sør-Trøndelag tingrett. Aktor mener at straffen burde ha vært 14 år, men at tiltalte skal få ett års strafferabatt på grunn av tilståelsen.

Les også: Tiltalte beklaget det han kalte en plutselig hendelse

- Det er ingen tvil om at Nilofer må ha opplevd i mange minutter en sterk dødsangst, sa aktor.

Krangel

Ifølge aktor foregikk dødskampen i flere minutter, og startet ved innsida av ytterdøra i leiligheten, inne på soverommet og så ute i gangen der Nilofer Naseri ble funnet død. Nilofer var påført flere knivstikk og hadde kvelningsskader. Kniven skal ha vært en kjøkkenkniv, og som i retten er blitt antydet er blitt brukt for å åpne ei eske med et fjernsynsapparat. Ifølge forklaringer oppsto det en krangel i gangen etter at Nilofer skal ha bedt ektemannen om å betale halvparten av ei barnehageregning. Tiltalte skal ha forklart at han mistet besinnelsen da han så at Nilofer hadde fått et fjernsynsapparat.

Mener trusler er bevist

Aktor tok også fram at parets lille sønn var til stede i leiligheten under drapet, og var med da faren skiftet av seg de blodige klærne samt kastet kniv og klær i en søppelcontainer. Aktor mener at det er bevist at tiltalte framsatte trusler i forkant, selv om truslene ikke forefinnes i skriftlig form.

Gjorde alt hun kunne

Sandøy mener at Nilofer Naseri gjorde alt hun kunne gjøre da truslene skal ha kommet, og hun nevnte blant annet kontakt med politi og advokat, at hun fikk voldsalarm, unnlot å dra til Afghanistan sammen med tiltalte og var mye sammen med familien slik at hun sjelden var alene med ektemannen som hun ønsket skilsmisse fra.

Uenig om trusler

Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen mener det ikke er tilstrekkelig bevist at det har forekommet trusler. Han sa i sitt avslutningsforedrag at tiltalte har drept Nilofer og har erkjent det. Men samtidig mener forsvareren at Nilofer angrep ektemannen med kniv.

- Han oppsøkte ikke henne med den hensikt å drepe henne, sa forsvareren.

Ifølge forsvareren er det i retten skapt et bilde av at tiltalte er en afghansk mørkemann som sendte 70.000-80.000 kroner til sin familie i Afghanistan, mens kontoutskrifter som retten fikk seg forelagt viste store utgifter til matinnkjøp. En arbeidskollega hos Matmegleren skulle være forsvarets vitne i lagmannsretten, men møtte ikke opp. Den siste tekstmeldinga fra dette vitnet lød på at han var bortreist til 6. september. Politiforklaringa til dette vitnet ble i stedet lest opp, og forsvareren viste til at tiltalte ble beskrevet som en kjernekar og som var åpen om ekteskapsproblemer.

Forsvareren bad om at tiltalte frifinnes og ansees på mildeste måte. Dommen kommer på onsdag og forkynnes for tiltalte i Trondheim fengsel der han sitter i varetekt.

Den tiltalte ektemannen tok ordet etterpå, og sa at han ikke hadde fremmet trusler.