I rushtida kan det være svært saktegående kø fra Melhus og inn til byen om morgenen og motsatt vei på ettermiddagen. Statens vegvesen har beregnet hva køståinga utgjør, og om utvidelse av E6 fra to til fire felt vil ha noen betydning.

Ei arbeidsuke

Ifølge Statens vegvesen utgjør køståinga ei arbeidsuke pr. bilist i året.

Mest kø er det om ettermiddagen,og forsinkelsen utgjør minst 7,5 minutter i Storlersbakkan og Okstadbakkan. Samtidig peker vegvesenet på at de i sin måling i fjor høst ikke fanget opp køståinga ved Klett og retning Melhus fordi tellepunktet var i Storlersbakkan.

Tar en utgangspunkt i at 30.000 kjører på veien og hver står 7,5 minutter i kø pr. arbeidsdag samt jobber 200 dager i året, går 750.000 timer med til å stå i kø.

Les også: Elbilene ga mer kø

Tar bort køa med ny vei

Statens vegvesen skriver i rapporten til Miljøpakken at når de fire feltene står klar, vil køene forsvinne.

Les også: Solberg Maskin skal være med på å bygge ny E6

Køa på veien mellom Selsbakk-Bøckmannsvegen er enda verre, og der står bilistene 8,9 minutter i kø pr. dag mens det er mindre køståing ifølge vegvesenet på Omkjøringsvegen.