Under det to dager lange styremøtet skulle det statlige veiselskapet Nye Veier drøfte prioriteringslista for veistrekninger.

Kvalitetssikring

– Det vil ta tid før vi går ut med den endelige lista. Prosjektene må kvalitetssikres, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Under styremøtet oppdaget Nye Veier at det var nødvendig å foreta flere undersøkelser når det gjelder veiprosjekter. Dahl Hovland opplyser at det er nødvendig å gå gjennom alle strekningene, og at dette gjelder kostnadstall, trafikktall og planstatus.

– Dette tar tid, men vi skal gi beskjed i god tid før jul, sier Dahl Hovland.

–Helhetlig vurdering

Prioriteringa av byggestartsdato for veistrekninger er basert på en helhetlig vurdering, ifølge Dahl Hovland.

– Veiprosjektene får en samfunnsøkonomisk vurdering, forklarer hun.

Mange er spent

Dette betyr at spente grunneiere og politikere må smøre seg med tålmodighet ei stund til. Direktør Finn Aasmund Hobbesland har tidligere sagt til Trønderbladet at det skal lages ei prioriteringsliste før jul, men at denne vil mangle byggedato.

Les også: E6-forventning i Gauldalen

En av dem som venter på et svar, er melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap). Krogstad tok også kontakt med Nye Veier torsdag, og fikk samme svar som Trønderbladet om at Nye Veier ikke vil offentliggjøre prioriteringslista nå.

– For vår del er det en fordel at de tar seg tid til å gå inn i tallene. Det kan bety at kommunene sør for Trondheim har fått gjennomslag for at det tallmaterialet vi har spilt inn, blir sett nærmere på. Vi er fornøyd med at det gjøres så grundig, og vi tror dette kan være en fordel for oss, sier Krogstad.

Næringsforeningsleder Hans Petter Øien Kvam har store forventninger til hva E6-bygginga vil bety for næringslivet, og han hadde ønsket en snarlig avklaring av når det blir E6-bygging.

– Vi er midt oppe i flere prosesser med godsterminal og E6. Når slike prosesser settes i gang, ønsker en å få en avklaring. Nye Veier har hele tida ikke villet gi noen avklaring, og det må være noe annet enn kvalitetssikring som ligger til grunn for at de ikke vil gå ut med lista nå, tror Øien Kvam.