I dag fredag returnerte et gammelt diesellokomotiv fra Nordlandsbanen langs jernbanesporet sørover, og toget som også hadde med seg eldre vogner gikk blant annet i Gauldalen.

Les også: jernbanedirektøren danset med Bør på Støren

Jernbanereformen

Kommunikasjonssjef Dag Svinsås i Jernbaneverket opplyser at toget er blitt brukt av jernbanedirektør Elisabeth Enger som har vært rundt om i landet for å møte ansatte for å høre deres mening om jernbanereformen. Enger har reist både på Rørosbanen opp til Trondheim og på Nordlandsbanen til Bodø. På returen hoppet hun av i Mosjøen og tok fly derfra til Oslo der et allmøte ventet.

Toget hun reiste med, er det nest siste som ble produsert for Nordlandsbanen, opplyser Svinsås.

- Dette er et tog som ikke er i daglig drift. Ansatte fikk tilbud om å møte jernbanedirektøren i toget for å si sin mening, og det har vært veldig godt oppmøte. I Trondheim kom i underkant 100 ansatte, forteller Svinsås.

Som følge av jernbanereformen har regjeringa satt av 270 millioner kroner til oppjustering av Heggstadmoen.

Sporveksler på Ler

Dessuten skal det bygges sporveksler på Ler og i Kvam. Sporveksleren kan øke togfrekvensen,og fungerer som et ventespor når tog skal passere.

Les også: mangler kapasitet på sporet

På lista står også beredskapsterminal på Støren.

Les også: omlastingspunkt på Støren

Når det gjelder godsterminalen som Jernbaneverket fikk i retur av samferdselsministeren for ny kostnadsberegning, ligger saken fortsatt hos Jernbaneverket, opplyser Svinsås. Han legger til at prosjektleder Raymond Siiri har sluttet i Jernbaneverket, og har gått over til et konsulentfirma.

Les også: vil ha kvalitetssikring av godsterminalen

Et diesellokomotiv av samme typen som det som ble brukt under jubileumsfeiringa for Størenbanen i 2014, har de siste dagene rullet gjennom Gauldalen.