Hunnaksen i Gaula og Orkla er vedtatt fredet.

All hunnlaks skal settes ut igjen fra i dag onsdag klokka 12.

Det var elveeierne som fattet vedtaket på et krisemøte på Støren tirsdag kveld.

– Det konkrete tiltaket blir i denne omgang å frede all hunnlaks som tas i disse to elvene. Fiskerne skal altså sette ut igjen hunnlaksen. Hannfisk kan tas på land, sier sekretær i Gaula fiskeforvaltning, Torstein Rognes til Adressa.no

Tiltaket vil bli fulgt opp med noen ekstraordinære overvåkningstiltak for å kvalitetssikre, samt overvåke biologisk effekt, melder gaula.no, nettstedet til Gaula natursenter.

- Gaula og Orkla vedtok også å sette ned en felles arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for en ny tilnærming for regulering av fisket de kommende år. Bakgrunnen for dette er at vi ser tydelige svakheter med dagens reguleringsregime, heter det fra styrene som gjorde fredningsvedtaket tirsdag kveld.

Elveeierne avviser også rykter om stengte elver: - Ryktene om stengte elver i Trondheimsfjorden medfører ikke riktighet!